عشق

خانه ای ساخته ام در بر رود

می نشینم تا صبح

می شمارم همه ی عمرم را

خانه ام

سبزتر از جنگل هاست

شاخه های نرگس

دور تا دور حیاطم پیداست

خانه ام پیچ بلندی دارد

سبز و زیباست

ولی می دانم

پیچ پیچش

همه در هم شده است

می روم تا به خدا

می روم تا به صدای پر پرواز کسی گوش کنم

که ندایش هر صبح

می رسد بر چمن منزل ما


/ 0 نظر / 21 بازدید